Krajobraz nas otaczający zmienia się z godziny na godzinę, pewne jego komponenty zanikają, inne się pojawiają, co wzmacnia jeszcze fakt, że od paru lat w całym kraju trwają nieustanne wydawać by się mogło remonty. Tworzone są nie tylko nowe odcinki autostradowe czy dróg ekspresowych, jesteśmy świadkami modernizacji kolei, budują się nowe lotniska, stadiony, ścieżki rowerowe i inne budowle, których wymieniać można by bez końca.

Również centra w miastach i miasteczkach przechodzą od paru lat autentyczną rewolucję, dlatego że odrestaurowywane są nie tylko ściany zabytkowych budynków i kamienic, ale i remontowane są całe skwery, krawężniki, płyty chodnikowe i wszystko to po czym od lat stawiali stopy zarówno mieszkańcy jak i turyści.

Polska w charakterze placu budowy nie może zachwycać, ale z pewnością rezultaty pracy wdrożonej w odbudowanie zabytkowych starówek zapewnia bardzo satysfakcjonujące efekty w postaci odświeżonego wyglądu i coraz bardziej ciekawych dekoracji. Architektura przestrzeni miejskiej to twardy orzech do ugryzienia ponieważ projekty nie mogą być zbyt dyskusyjne czy odbiegające od zabytkowego stanu budynków, który do tego czasu obowiązywał, toteż w dużej ilości przypadków ścisłe centra – właściwe serca miast nie przechodzą zbyt dużej rewolucji, a raczej łagodny lifting.

W najnowszych nurtach architektonicznych obowiązują również nowe style budownictwa, toteż wymieniane są np. materiały budowlane. Bruk zastępowany jest przez bardziej luksusowy bruk klinkierowy, wysłużone latarnie zmieniają energooszczędne lampy halogenowe, metalowe ławki zastępują siedziska z drewna lub plastiku. Takie właśnie drobne zmiany architektoniczne sprawiają, że mimo iż powierzchnia jest odświeżona to wciąż bliska i znajoma dla mieszkańców. Jeśli taki styl w architekturze zostanie zachowany to z czasem każde miasto w Polsce będzie mogło chwalić się swoim odnowionym wizerunkiem.