Strona główna Regulamin

Regulamin

Podstawowe zasady korzystania z serwisu

 1. Dodawany tekst min. 1000 znaków
 2. Treść artykułu musi być merytoryczna i ciekawa, czyli bez spamu
 3. Maksymalnie 1 link w treści
 4. Minimalna długość tytułu wpisu wynosi 5 znaków
 5. Maksymalna długość tytułu do 120 znaków
 6. Tematyka artykułu musi nawiązywać do kategorii jakie są publikowane na serwisie
 7. Minimalna ilość wybranych kategorii, to 1
 8. Maksymalna ilość wybranych kategorii, to 3
 9. Minimalna ilość tagów, to 1
 10. Maksymalna ilość tagów, to 5
 11. Artykuł przed dodaniem podlega moderacji
 12. Artykuł może zostać odrzucony z powodów nie spełnienia regulaminu wpisu.

Szczegółowy Regulamin serwisu

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.abeto.biz  (dalej jako: „Serwis”).
 2. Właściciel Serwisu – nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia oraz materiały wideo publikowane na serwisie samodzielnie przez jego Użytkowników. Opinie wyrażone przez Użytkowników są wyłącznie ich własnością.
 3. W uzasadnionych przypadkach właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji przesłanych treści, zdjęć i materiałów audio-wideo, włącznie z możliwością ich usunięcia bez wcześniejszego powiadomienia autora treści.
 4. Zabrania się publikowania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Publikowane przez Użytkowników treści, zdjęcia oraz materiały audio-wideo nie mogą być wulgarne, obraźliwie; nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego (propagowanie narkomanii, przemocy, nienawiści rasowej czy religijnej, ujawnianie prywatnej korespondencji bez zgody nadawcy itp.), nie mogą też być niezgodne z prawem ani naruszać praw osób trzecich.
 5. Administracja Serwisu ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, zdjęć oraz materiałów wideo samodzielnie zamieszczonych na łamach Serwisu przez Użytkowników w przypadku otrzymania informacji, iż są one niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich.
 6. Zdjęcia oraz materiały audio-wideo publikowane przez Użytkowników na łamach Serwisu nie mogą zawierać treści pornograficznych. Zdjęcia bądź materiały audio-wideo zawierające takie treści będą niezwłocznie usuwane, a konto Użytkownika natychmiast blokowane lub usuwane.
 7. Korzystanie ze strony i wszelkie publikacje umieszczane przez Użytkowników są dobrowolne. Użytkownicy udostępniają wszelkie treści nieodpłatnie.
 8. Użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie treści, zdjęć oraz materiałów audio-wideo – udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu – wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel Serwisu gwarantuje sobie jednocześnie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych treści, jak i zdjęć oraz materiałów audio-wideo.
 9. Zabrania się umieszczać linki do pirackich plików lub stron udostępniających pirackie pliki. Konto użytkownika stosującego takie praktyki może zostać usunięte.
 10. Użytkownikowi serwisu naruszającemu przyjęte przez wszystkich Użytkowników normy grozi upomnienie z powodu nieprzestrzegania wspólnie ustalonych zasad. W przypadku dalszego ich nieprzestrzegania profil Użytkownika zostanie trwale usunięty.
 11. Użytkownicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za treści publikowane w serwisie, szczególnie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich co do w/w treści.
 12. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Wrocławia.
 13. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania modyfikacji niniejszego regulaminu.
 14. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Serwisu względem jej Użytkowników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Użytkowników, którzy wcześniej zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do usunięcia konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.  Korzystanie przez użytkownika z Serwisu również po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 15. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administracja Serwisu udostępni jednolity Regulamin poprzez publikację na stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres e-mail.
 16. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego Regulaminu.